logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. mai 2020

Fem nye metoder og to andre saker skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 18.05.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet starter kl. 10.00 og avholdes via Skype.

 

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 27. april 2020.
 • Alternative prisavtaler
 • Veiledende kriterier for bruk av skjønn ved vurdering av absolutt prognosetap ved behandling av plager/sykdommer som følger av hovedtilstand, ved hurtig metodevurderinger av legemidler
 • Niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av BRCA-negativ, platinasensitiv, høygradig serøs kreft i eggstokkepitel eller eggleder eller primær bukhinnekreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi. Lenke til metodesiden.
 • Olaparib (Lynparza) monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv høygradig serøs eggstokkreft (BRCA-negativ). Lenke til metodesiden.
 • Kaplasizumab (Cablivi) til behandling av ervervet trombocytopenisk purpura (aTTP). Lenke til metodesiden.
 • Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Lenke til metodesiden.
 • Denosumab (Xgeva) til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose (beinmargskreft). Lenke til metodesiden.
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Referatsaker – Saker besluttet av fagdirektørene i RHF-ene
 • Eventuelt

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no