logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. oktober 2021

Ti metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 09:00-11:00. Protokollen er publisert

Publisert 18.10.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste


 • Godkjenning av innkalling og saksliste​
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 27. september 2021​
 • ID2020_064 Pertuzumab / trastuzumab (Phesgo) som kombinasjonsbehandling i faste doser til behandling av tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft. Lenke til metodeside

 • ID2021_003 Enzalutamid (Xtandi) til behandling av høyrisiko kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2017_033 Cerliponase alfa (Brineura) til behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2 (CLN2)-sykdom, også kjent som tripeptidyl-peptidase 1 (TPP1)-mangel. Lenke til metodeside

 • ​ID2021_048 Berotralstat (Orladeyo) til rutinemessig forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE) hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre. Lenke til metodeside

 • ID2018_093 Lanadelumab (Takhzyro) til behandling av hereditært angioødem - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2019_116 Esketamin (Spravato) til bruk ved behandlingsresistent depresjon - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2018_068 Certolizumab pegol (Cimzia) til behandling av moderat og alvorlig plakkpsoriasis som har behov for systemisk behandling- Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2018_100 Pegvaliase (Palynziq) til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri) - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2019_038 Tafamidis (Vyndaqel) til behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati – Revurdering. Lenke til metodeside

 • ​ID2019_006 Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi. Lenke til metodeside​

 • Brukerrepresentasjon i Beslutningsforum for nye metoder

 • Monitorering av tidsbruk for legemidler i Nye metoder​​​​​​​

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no