logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. mai 2019

To metoder ble vurdert i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 27.05.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 29. april 2019.
  • Sarilumab (Kevzara) til behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt.
    Mer informasjon på metodesiden (link).
  • Clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom.
    Mer informasjon på metodesiden (link).
  • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.