logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 28. januar 2019

Åtte metoder skal vurderes i dette møtet. Se sakslisten for oversikt. Møtet holdes mandag 28. januar 2019 klokka 10.30 i Helse Sør-Øst sine lokaler på Grev Wedels plass, Oslo.

Publisert 21.01.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. desember 2018.

 

 

 

 

 • Alvorlig eosinofil astma behandlingstilbud, ny vurdering -Benralizumab, mepolizumab og reslizumab til behandling av alvorlig eosinofil astma, ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden til benralizumab, mepolizumab, og reslizumab.

 

 • Panobinostat (Farydak) ved myelomatose i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av residiverende og/eller refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger.
  Mer informasjon på metodesiden.

 

 

 • Abirateron (Zytiga) til behandling av nylig diagnostisert høyrisiko hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi.
  Mer informasjon på metodesiden.

 

 

 • Beregning av absolutt prognosetap i hurtig metodevurderinger av legemidler – bruke beregningsprinsippet for behandling eller forebygging?

 

 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt

 

 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll


 Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt


Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.