logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 2020

Sju metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 23.03.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet starter kl. 10.00 og avholdes som skypemøte.

 

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 24. februar 2020.
 • Triclosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon. Lenke til metodesiden.
 • Genterapi ved Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65 genet. Lenke til metodesiden.
 • Lomitapid (Lojuxta) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi. Lenke til metodesiden.
 • Natalizumab (Tysabri) for undergrupper av pasienter med RRMS. Lenke til metodesiden. 
 • Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av metastatisk trippel-negativ brystkreft. Lenke til metodesiden.
 • Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft til pasienter med plateepitelkarsinom og som tidligere har mottatt kjemoterapi. Lenke til metodesiden.
 • Beslutninger ved manglende dokumentasjon m.m. i bestilte metodevurderinger i Nye Metoder.
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.
 • Eventuelt.

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no