logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 8. desember 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.

Publisert 08.12.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

 Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

 

Saksliste

 

Sak 108-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 109-2017
Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi. Lenke til metodesiden

 

Sak 110-2017
Referatsaker

 

Sak 111-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder