logo Nye metoder

Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

Publisert 14.11.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​I sitt møte 14. november 2016 hadde Beslutningsforum for nye metoder tre metoder til vurdering.

Pertuzumab (Perjeta)

Legemiddelet pertuzumab (Perjeta) innføres ikke til neoadjuvant* behandling av HER2-positiv brystkreft. Årsaken er at kunnskapsgrunnlaget ikke dokumenterer en tydelig klinisk effekt for pasientene. Disse pasientene har andre behandlingsalternativer. Om lag 50-60 pasienter i Norge er i den aktuelle pasientgruppen hvert år.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

* Neoadjuvant = medikamentell behandling før kirurgi/stråling, med hensikt å minske svulsten.

Nivolumab (Opdivo)

Nivolumab (Opdivo) er et immunterapilegemiddel mot flere typer kreft. Denne gang skulle Beslutningsforum for nye metoder vurdere legemiddelet til andrelinjebehandling av avansert kreft i nyrene, nyrecellekarsinom. Omtrent 150 pasienter i Norge er aktuelle for denne behandlingen.

Studier viser at legemiddelet er nyttig for den aktuelle pasientgruppen, men effekten blir for liten vurdert opp mot legemiddelets høye pris. Derfor mener Beslutningsforum for nye metoder det ikke blir riktig å prioritere legemiddelet, og det blir ikke innført i sykehusene.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Hjerte-sensor

En trådløs hjerte-sensor kan innføres som ny metode for å overvåke pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt. CardioMEMS HF System er en sensor som måler og overvåker trykk og puls i lungearterien hos hjertesviktpasienter. Pasienter som får operert inn sensoren, har allerede vært innlagt på sykehus. Med sensoren kan legene følge opp behandlingen og medisineringen, og på den måten unngå sykehusinnleggelser. Studier viser at det er sannsynlig at livskvaliteten blir bedre for de hjertesviktpasientene som har sensoren enn de som ikke har den. Om lag 100 pasienter årlig i Norge er aktuelle for behandlingen.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no