logo Nye metoder

Tre nye metoder innføres

​Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre tre nye metoder i spesialisthelsetjenesten: to legemidler og en ny retningslinje.​

Publisert 03.12.2014
Sist oppdatert 15.11.2023
​De regionale helseforetakene har besluttet å innføre følgende metoder: 
  • ​Legemiddelet Traztuzumab (Herceptin) for pasienter med HER2-positiv ventrikkelkreft (kreft i magesekken) med spredning. 
  • Legemiddelet Dimetylfumarat (Tecfidera) til behandling av relapserende-remitterende (attakkvis) multippel sklerose.
  • Retningslinje for etablering og utforming av tilbud om assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer (bruk av sædvask ved assistert befruktning)​
Mer informasjon om metodene finnes i metodevurderingene, samt i saksdokumentene til Beslutningsforum for nye metoder, se lenker nedenfor. ​Beslutningene ble fattet i beslutningsforumets møte 29. september 2014.


Om Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder er siste ledd i det nylig innførte nasjonale systemet for innføring av nye metoder. Systemet gjelder for spesialisthelsetjenesten. Formålet er at nye metoder (legemidler, medisinsk teknisk utstyr, nye behandingsmetoder og annet) skal igjennom en vurdering før de eventuelt tas i bruk i norske sykehus. 

 
Hver metode går igjennom et vurderingsløp, hvor Beslutningsforum for nye metoder til slutt avgjør hvorvidt en metode tas i bruk eller ikke. Beslutningsforum består av de fire regionale helseforetakenes administrerende direktører. Beslutningene skal være enstemmige, slik at alle pasienter har tilgang til de samme behandlingsformene. 

 

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815. 

Dokumenter