logo Nye metoder

Verktøystøtte for Nye metoder.

Det pågår en konseptfase og det er mulig å gi innspill.

Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 15.11.2023

​Dagens verktøystøtte for Nye metoder understøtter ikke prosessene for samhandling og saksbehandling på en helthetlig måte. Det brukes i dag en rekke forskjellige verktøy og stegene mellom verktøyene er manuelle. Det brukes i stor grad e-post for utveksling av informasjon, det er mye manuell håndtering av dokumenter og nettsiden, nyemetoder.no, driftes på en utdatert plattform.

 

Det er derfor igangsatt en konseptfase for å utrede alternativer for å etablere ny verktøystøtte for Nye metoder. Målsetningene er blant annet å effektivisere arbeidsprosesser, øke samhandling og forenkle medvirkning. Konseptfasen har en varighet på ca. seks måneder og vil avsluttes i mai 2021. Prosjektet vil i første kvartal 2021 vektlegge arbeid med behovs- og prosesskartlegging. Det er planlagt intervjuer og arbeidsmøter med interessenter og brukere for å innhente behov og kartlegge gevinster ved ny verktøystøtte. Prosjektet vil basert på dette utarbeide veikart med tiltak på kort og lang sikt, samt beslutningsunderlag for oppstart av planleggingsfase.

 

Du finner en kort presentasjon av konseptfasen for ny verktøystøtte her (link). Prosjektet skal ikke gjøre endringer i selve systemet Nye metoder, men skal bidra til å sikre at Nye metoder kan videreutvikles og håndtere en fremtid med et økende antall metoder.

 

Vi inviterer alle til å gi innspill til behov til ny verktøystøtte. Du kan gi dine innspill til Sekretariatet for nye metoder på e-post nyemetoder@helse-sorost.no. Vi ber deg om at du bruker dette skjema (link) for å gi innspill. Frist 12.03.2021.

Det er opprettet en egen nettside (link)  hvor vi kommer å legge ut informasjon underveis i konseptet slik at alle får anledning til å følge med.