logo Nye metoder

Brukerstemmen i Nye metoder 2023

Nye metoder i samarbeid med Kreftforeningen og FFO inviterer til seminar for pasient- og brukerorganisasjoner om brukermedvirkning i Nye metoder

Passert
24.
oktober
2023
 1. 24. okt. 2023, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 24. okt. 2023, 10:00 - 14:00

Hvor

Grev Wedels plass, Oslo

Brukerstemmen i Nye metoder 2023

Invitasjon til seminar for pasient- og brukerorganisasjoner 24. oktober kl. 10-14


Hva sier Nye metoders strategi om brukermedvirkning?

Hva har vi fått til og hvordan kan vi sammen videreutvikle brukermedvirkningen i Nye metoder?

Nye metoder i samarbeid med Kreftforeningen og FFO inviterer til seminar for pasient- og brukerorganisasjoner om brukermedvirkning i Nye metoder.


Fagdirektør i Helse Sør-Øst, pasient- og brukerorganisasjonene, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og brukerrepresentanter med erfaring fra ulike former for medvirkning i Nye metoder vil holde innlegg og delta i panelsamtaler.

Foreløpig program

Innledning og velkommen

  • Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng, generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross og generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann Elvestad.

Strategi for videreutvikling av Nye metoder 2023-2028.

  • Strategien og relevante områder for brukermedvirkning.
  • Hva har vi fått til på området brukermedvirkning og hvordan jobber vi sammen videre?
  • Brukerrepresentanter i Nye metoder forteller om sine erfaringer fra Bestillerforum og Beslutningsforum. 

Brukermedvirkning i metodevurderinger

  • Brukermedvirkning i metodevurderinger i dag.
  • Ny EU-forordning om europeisk samarbeid om metodevurderinger (HTAR).

Hvordan kan kommunikasjon bidra til bedre dialog og brukervennlighet? 

Påmelding


Dato: 24. oktober 2023
Tid: kl. 10.00 – 14.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo 

Påmeldingsfristen har gått ut.

Det blir enkel servering.
Det vil være mulighet for å følge møtet digitalt, men trolig med noe begrenset funksjonalitet.

Hvem kan delta?

Dette seminaret er rettet mot representanter for pasient- og brukerorganisasjoner. Det er begrenset med plasser, og du vil få en e-post med endelig bekreftelse på deltakelse. 

Før seminaret kan det være nyttig å se på:

Fakta om Nye metoder

 • Nye metoder omfatter innføring av nye legemidler, utstyr og andre metoder i sykehusene. Systemet skal sikre lik prioritering i hele landet. Målet er å gi pasienter trygghet for at metodene som brukes er sikre og effektive, samt å sikre rettferdig tilgang til nye og effektive metoder.
 • Nye metoder eies av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Systemet er basert på et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved RHF-ene, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Helsedirektoratet.
 • Brukermedvirkning ivaretas på flere måter i Nye metoder i dag. To brukerrepresentanter deltar i Bestillerforum og to brukerrepresentanter deltar i Beslutningsforum. Brukermedvirkning er også en viktig del av flere metodevurderinger. I tillegg har Nye metoder to referansegrupper og en nyopprettet dialogarena for brukermedvirkning.
 • Nye metoder arrangerte seminaret Brukerstemmen i Nye metoder for første gang i 2019. Brukermedvirkningen i Nye metoder er videreutviklet mye siden da. Styrket medvirkning er fortsatt et viktig satsningsområde i strategien for årene fremover.
 • Les mer om Nye metoder på www.nyemetoder.no