logo Nye metoder

Ekstramøte Beslutningsforum for nye metoder 27. oktober 2022

Beslutningsforum for nye metoder har ekstramøte 27. oktober. Sakslisten er publisert.

Passert
27.
oktober
2022
  1. 27. okt. 2022, 19:00 - 19:30

Tid og sted

Når

  1. 27. okt. 2022, 19:00 - 19:30

Hvor

Teams

​Saksliste

  • ​​Godkjenning av innkalling og saksliste
  • ID2022_041 Trastuzumabderukstekan (Enhertu) til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått ett eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer. Lenke til metodeside​

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.​

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: Beslutningsforum@helse-sorost.no

​​