logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 21 november 2022

Passert
21.
november
2022
  1. 21. nov. 2022, 14:00 - 15:15

Tid og sted

Når

  1. 21. nov. 2022, 14:00 - 15:15

Hvor

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

​Fullstendig agenda for møtet er publisert  her (link).

Innspillsfristen til møtet gikk ut 8. november. 

 Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:​​

  • Metodevarsel: ID2022_135 Ponatinib (Iclusig) til behandling av nylig diagnostisert philadelphiakromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL) hos voksne.
  • Metodevarsel: ID2022_136 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig Crohns sykdom.
  • Metodevarsel ID2022_137​ Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av voksne og ungdom 12 år og eldre etter fullstendig reseksjon av melanom stadium IIb og IIc.​


Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • ID2022_119 Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields)​ alene eller i kombinasjon med legemidler for utvalgte grupper glioblastompasienter basert på genomsekvensering og biomarkører.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.