logo Nye metoder

ID2019_093

Antiøstrogener (for eksempel letrozol)

Behandling av avansert østrogenreseptor positiv eggstokk-, eggleder og bukhinnekarsinom (OC).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.09.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Norsk Gynonkologisk forum
ID-nummer
ID2019_093
Om metoden
Legemidler til behandling av kreft i eggstokk-, eggleder og bukhinne. Legemidlene er av typen antagonister som svekker effekten av hormon i kroppen.

​Forslag (metode 1)

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 173-19.