logo Nye metoder

ID2015_002

Apremilast (Otezla)

Behandling av psoriasis og psoriasisartritt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.01.2015
Sendt inn av
Leverandør, Celgene Nordics
ID-nummer
ID2015_002
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av psoriasis og psoriasisartritt

Forslag

Forslag (oppdatert 19.04.2017)

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.05.2017):

Oppdateringer av tidligere hurtig metodevurderinger gjennomføres ved Statens legemiddelverk for apremilast (Otezla) til behandling av psoriasis (A) og psoriasisartritt (B).  

Referat fra Bestillerforum RHF (22.05.2017) finner du her, se sak 78-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015):

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.  

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.02.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
10.06.2015
Ferdigstilt
28.01.2016

Prisnotat ID2015_002 psoriasisartritt (18.06.2021)


 

Oppdaterte notater er klarert i Bestillerforum RHF 23.04.2018 og er sendt til beslutning.​

Oppdatert notat på psoriasis 

Oppdatert notat på psoriasisartritt

 

Rapportene er klarert i Bestillerforum RHF 25.02.2016 og er sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering psoriasis

Hurtig metodevurdering psoriasisartritt

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

 

  1. Apremilast (Otezla) innføres ikke til behandling av psoriasisartritt.
  2. Prisen på legemidlet er for høy. Det er ikke dokumentert fordeler ved behandling med apremilast som kan tilsi at behandlingen kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer ved psoriasisartritt.  

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 107-2021.


 

Tidligere beslutninger

Beslutning fra de regionale fagdirektørene (25.06.2018)

De regionale fagdirektørene har besluttet at de ikke vil be om at Beslutningsforum nå gjør en ny vurdering av metoden apremilast (Otezla) ved psoriasis.

Beslutning fra de regionale fagdirektørene

De regionale fagdirektørene har besluttet at de ikke vil be om at Beslutningsforum nå gjør en ny vurdering av metoden apremilast (Otezla) ved psoriasisartritt.

Beslutning fra de regionale fagdirektørene​

 

Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2016)

    1. ​Apremilast (Otezla) innføres ikke til behandling av psoriasis. Det vektlegges at det er betydelig usikkerhet i analysene.
    2. Apremilast (Otezla) innføres ikke til behandling av psoriasisartritt. Det vektlegges at det er betydelig usikkerhet i analysene.

Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2016 - Protokoll, sak 24-2016 og 25-2016

Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2016 - Innkalling og saksdokumenter