logo Nye metoder

ID2016_041

Blodprøvebasert test (OncoBeam RAS CRC) for bestemmelse av RAS-mutasjonsstatus

Bruk ved metastatisk kolorektalkreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_041
Om metoden
Tumorcellenes mutasjonsstatus kan endre seg gjennom sykdomsforløpet. Metoden måler mutasjonsstaus på tumor-DNA som sirkulerer rundt i blodet.Metoden kan potensielt erstatte behov for å ta ut vevsprøver fra tumor.

Metodevarsel

Oppdatert metodevarsel - se ID2020_062 her.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Bestillerforum RHF avbestiller oppdraget om hurtig metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 158-20.


Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av OncoBeam RAS CRC og ev. tilsvarende blodprøvebaserte tester for bestemmelse av RAS-mutasjonsstatus til bruk ved metastatisk kolorektalkreft.
Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i FHI