logo Nye metoder

ID2019_087

Canakinumab (Ilaris)

Behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) etter behandlingssvikt eller intoleranse for anakinra (Kineret).
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
05.07.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Sykehus Levanger
ID-nummer
ID2019_087
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av systemisk barneleddgikt.

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Oppdrag med ID2019_087 oppdateres til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for canakinumab (Ilaris) til behandling av Stills sykdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) etter behandlingssvikt eller intoleranse for anakinra (Kineret).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 192-19.

Innspill fra firma (oppdatert versjon datert 06.11.2019)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019) 
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for canakinumab (Ilaris) til behandling av systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) etter behandlingssvikt eller intoleranse for anakinra (Kineret).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 151-19.

​Forslag (05.07.2019)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.10.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk