logo Nye metoder

ID2022_119

Elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields) - Indikasjon II

Alene eller i kombinasjon med legemidler for utvalgte grupper av glioblastompasienter, basert på genomsekvensering og biomarkører.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
02.09.2022
Sendt inn av
Pasientorganisasjon
ID-nummer
ID2022_119
Om metoden
Elektriske felt brukes til å hemme celledeling. Se sammen med ID2018_053.

​Forslag (02.09.2022)

Se denne metoden sammen med ID2018_053 (link) hvor beslutning foreligger.

Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

I forbindelse med overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter er det behov for å be om endringer i noen oppdrag.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder støtter at gjennomføringen av arbeidet med oppdraget overføres fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter ved årsskiftet.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 190 -23.

 

Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022)

En hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for elektrisk feltterapi (Optune, Tumor Treating Fields) til behandling av glioblastom. Firma bør, hvis mulig, levere en separat subgruppeanalyse for bruken av Optune alene eller i kombinasjon med legemidler for utvalgte grupper glioblastompasienter basert på genomsekvensering og biomarkører som en del av dokumentasjonspakken til metodevurderingen. Sykehusinnkjøp HF deltar i relevante deler av arbeidet med metodevurderingen og utarbeider tilhørende prisnotat.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.11.2022) finner du her, se sak 189-22

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.11.2022
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF

​​

Status

Venter på dokumentasjonspakke fra leverandør.