logo Nye metoder

ID2021_023

Emicizumab (Hemlibra) - Indikasjon III

Rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Leverandør: Roche Norge AS
ID-nummer
ID2021_023
Om metoden
Legemiddel ( til injeksjon) som binder faktor IX og faktor X for å gjenopprette funksjonen til manglende faktor VIII.

Forslag. Ses sammen med ID2018_066

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om ny metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 038-21.