logo Nye metoder

ID2018_091

Eptacog alfa (Novo Seven)

Til bruk hos pasienter med blodplatedefekt av typen Glanzmanns trombasteni uten antistoffer mot blodplater, eller der blodplater for tilførsel ikke er lett tilgjengelig
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_091
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til bruk hos pasienter med blodplatedefekt av typen Glanzmanns trombasteni uten antistoffer mot blodplater, eller der blodplater for tilførsel ikke er lett tilgjengelig.

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

Bestillerforum RHF holder fast ved beslutningen fra 22.10.2018 om en forenklet metodevurdering ved Statens legemiddelverk for eptacog alfa (Novo Seven) til bruk hos pasienter med blodplatedefekt av typen Glanzmanns trombasteni uten antistoffer mot blodplater, eller der blodplater for tilførsel ikke er lett tilgjengelig.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 216-19. 

 

Innspill fra firma (03.12.2019)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eptacog alfa (Novo Seven) til bruk hos pasienter med blodplatedefekt av typen Glanzmanns trombasteni uten antistoffer mot blodplater, eller der blodplater for tilførsel ikke er lett tilgjengelig.

​Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) kommer her, se sak 158-18

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.