logo Nye metoder

ID2019_017

Hydrokortison (Alkindi)

Substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.01.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_017
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)

En kostnads- og effektvurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for hydrokortison (Alkindi) til substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til < 18 år).


Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 29-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.02.2019
Type
Forenklet metodevurdering (kostnader og effekt)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
25.02.2019
Ferdigstilt
22.05.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 23.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Hurtig metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Hydrokortison granulat (Alkindi) kan innføres til substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til < 18 år i henhold til markedsføringstillatelsen).

2. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. november 2019, da ny pris gjelder fra denne dato.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 91-2019.