logo Nye metoder

ID2024_015

Setmelanotid (Imcivree)

Behandling av fedme og kontroll av sult assosiert med funksjonstap av biallelisk proopiomelanocortin (POMC), inkludert PCSK1, mangel eller biallelisk leptinreseptor (LEPR)-mangel hos voksne og barn fra 6 år og oppover
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
22.01.2024
Sendt inn av
Bestillerforum
ID-nummer
ID2024_015
Om metoden
Annen staving: Setmelanotide

Se også metoden ID2021_012 for historikk i saken.

 

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Bestillerforum for nye metoder deler oppdraget (ID2021_012) i to, og tilpasser til godkjent indikasjonsordlyd.

Beslutning

En metodevurdering med en deskriptiv utredning av prioriteringskriteriene gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for setmelanotid (Imcivree) for behandling av fedme og kontroll av sult assosiert med funksjonstap av biallelisk proopiomelanocortin (POMC), inkludert PCSK1, mangel eller biallelisk
leptinreseptor (LEPR)-mangel hos voksne og barn fra 6 år og oppover. Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF. (ID2024_015)

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 014-24.