logo Nye metoder

ID2021_124, revurdering av ID2021_019

Natalizumab (Tysabri) - Revurdering

Behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Formulering til subkutan injeksjon.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Firma
ID-nummer
ID2021_124, revurdering av ID2021_019
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av RRMS.

​Forslag

Dette er en revurdering av ID2021_019 (link) der det foreligger en gjeldende beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder om at legemidlet ikke skal brukes. 

 

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

En beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder foreligger for metoden - se ID2021_019.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en ny nasjonal metodevurdering av Natalizumab (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) - formulering til subkutan injeksjon og forlenget doseringsintervall. Firma bes om å sende inn et nytt forslag til Bestillerforum for nye metoder når det foreligger en godkjenning for en oppdatert dosering for subkutan formulering fra det europeiske legemiddelverket (EMA).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 128-22.

 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)

Folkehelseinstituttet vurderer, i dialog med kliniske fageksperter, den nye dokumentasjonen (NOVO-studien) og kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder med forslag til oppdragsbeskrivelse. Arbeidet med oppdraget startes når firma sender søknad til EMA om oppdatert dosering.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 207-21.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Vurdere nye dokumentasjon før oppdragsbeskrivelse
Utreder
Folkehelseinstituttet