logo Nye metoder

ID2022_109

Natriumfenylbutyrat / ursodoksikoltaurin

Behandling av Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.09.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_109
Om metoden
Legemiddel til behandling av Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) som er en sjelden nervesykdom. De to virkestoffer i legemidlet skal bidra til å forhindre at nerveceller dør.

Metodevarsel (15.09.2022)

​Innspill (24.06.2022) fra pasientorganisasjonen stiftelsen ALS Norge*

*Innspillet kom inn før metodevarslet fra Statens legemiddelverk.

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022):
​En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for 
natriumfenylbutyrat og ursodoksikoltaurin til behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du 
her, se sak 173-22.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.10.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.