logo Nye metoder

ID2020_100

Osimertinib (Tagrisso)- Ny vurdering

Andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med T790M-mutasjon.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
25.09.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten; Norsk lungekreftgruppe
ID-nummer
ID2020_100
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ikke-småcellet lungekreft.

​Ses sammen med ID2015_020 og ID2018_057.


Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget siden bruk av osimertinib (Tagrisso) til andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med T790M-mutasjon er inkludert i beslutningen til ID2015_020/ID2018_057

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 12.12.2022 finner du her, se sak 220-22.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Innspill /"Forslag" (25.09.2020)- bruk av annen komparator

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for osimertinib (Tagrisso) behandling i andrelinje av ikke-småcellet lungekreft med T790M-mutasjon.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 201-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk