logo Nye metoder

ID2020_085

Pitolisant (Ozawade)

Forbedre våkenhet og redusere overdreven søvnighet på dagtid (EDS) hos voksne med obstruktiv søvnapné (OSA) - se full indikasjon under "Om metoden".
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_085
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av søvnighet på dagen (excessive daytime sleepiness), en vanlig konsekvens av obstruktiv søvnapné

​Full indikasjon: Forbedre våkenhet og redusere overdreven søvnighet på dagtid (EDS) hos voksne med obstruktiv søvnapné (OSA) hvis EDS ikke har blitt tilfredsstillende behandlet av, eller ikke har blitt tolerert av primærbehandling for OSA, for eksempel kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP).

Innspill ​(fra brukerorganisasjon) 04.06.2021

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
*Oppdatert 09.11.2022

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pitolisant for å forbedre våkenhet og redusere overdreven søvnighet på dagtid (EDS) hos voksne pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA) hvis EDS ikke har blitt tilfredsstillende behandlet av, eller ikke har blitt tolerert av primærbehandling for OSA, for eksempel kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

​Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 181-20.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pitolisant til behandling av uttalt søvnighet på dagen hos pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA).


Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert. ​