logo Nye metoder

ID2020_015

Robotassistert kirurgi

Erstatning for prosedyrer med åpen eller laparoskopisk kirurgi. Flere mulige pasientgrupper / brede sykdomsspektre uten klar avgrensning.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.02.2020
Sendt inn av
Folkehelseinstiuttet
ID-nummer
ID2020_015
Om metoden
Robotassistert kirurgi er en kikkhullskirurgi-metode. Kirurgen sitter ved en arbeidskonsoll og styrer instrumentene. Kirurgens bevegelser filtreres av en datamaskin, noe som kan bidra til mer presise og stødige bevegelser av instrumentene inne i pasienten

​Metodevarsel (15.02.2020)

Innspill fra firma (14.04.2020)

Vedlegg til innspill fra firma (14.04.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2020) 

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 071-20