logo Nye metoder

ID2021_061

Tonsillektomi (fjerning av mandler) - Revurdering

Beskrivelse og kvalitetsvurdering av retningslinjer for tonsillektomi ved tilbakevendende tonsillitt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
16.03.2021
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2021_061
Om metoden
Hvilke kriterier skal foreligge for at mandlerne skal fjernes ved infeksjon?

​​​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum (13.12.2021)

Bestillerforum for nye metoder tar kartleggingsoversikten fra Folkehelseinstituttet til orientering og gir ikke ytterligere oppdrag om nasjonal metodevurdering. Saken oversendes til de regionale helseforetakene som vurderer den videre håndteringen.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (31.05.2021) finner du her, se sak 241-21

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.05.2021)
En forenklet metodevurdering (kartleggingsoversikt, løp D) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet skal oppsummere anbefalinger fra internasjonale retningslinjer for tonsillektomi ved gjentakende tonsillitt hos barn og voksne, samt evidensgrunnlaget retningslinjene er basert på. Saken tas så tilbake til Bestillerforum for nye metoder.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (31.05.2021) finner du her, se sak 104-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Forenklet metodevurdering (kartleggingsoversikt, løp D)
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
16.08.2021
Ferdigstilt
13.12.2021

​Bestillerforum drøftet kartleggingsoversikt fra Folkehelseinstituttet i møtet 13.12.2021. Kartleggingsoversikten er den 16.12.2021 sendt til de regionale helseforetakene som vurderer den videre håndteringen.

Metodevurdering (kartleggingsoversikt)

Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte


​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (17.01.2022)

​​Det gis et oppdrag til Helse Midt-Norge RHF som vurderer variasjon og praksis, og videre prosess for evt. utarbeidelse av interregionale retningslinjer.