logo Nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder 14. februar 2022

Syv metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 08:00-09:15. Protokollen er publisert.

Publisert 07.02.2022
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​Saksliste


 • ​Godkjenning av innkalling og saksliste​
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. januar 2022

 • ID2019_029 og ID2019_119 Tester for påvisning av NTRK genfusjoner hos pasienter med lokalt avanserte eller metastatiske solide svulster. Lenke til metodeside

 • ID2020_018 Elosulfase alfa (Vimizim) enzymerstatningsterapi ved mukopolysakkaridose type IVA (Morquio A syndrom, MPS IVA) hos pasienter i alle aldre. Saken utsettes

 • ID2021_053 Abrocitinib (Cibinqo) til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Lenke til metodeside

 • ID2018_040 Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason ved behandling av myelomatose - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2018_059 Iksazomib (Ninlaro) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason for behandling av refraktær og residiverende myelomatose - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2015_005 Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason ved behandling av myelomatose - Revurdering. Lenke til metodeside

 • ID2017_051 Lenalidomid i kombinasjon med deksametason til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. Lenke til metodeside

 • ID2016_054 Etelkalsetid (Parsabiv) ved sekundær hyperparatyreoidisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse og der behandling med cinacalcet ikke har gitt ønsket effekt eller ikke kan benyttes grunnet intoleranse/kontraindikasjoner - Revurdering. Lenke til metodeside​

 • Legemidler til pasienter med påvist covid-19 som behandles i spesialisthelsetjenesten. Lenke til metodeside​

 • Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2021

 • Oversikt over legemidler som er behandlet i Beslutningsforum for nye metoder

 • Referatsaker

 • Eventuelt​​​​​​​​​​​​​

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no​​​