logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 17. juni 2019

Åtte metoder ble vurdert i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 11.06.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet holdes mandag 17. juni 2019 kl. 10.15 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 27. mai 2019.
 • Certolizumab pegol (Cimzia) til behandling av plakkpsoriasis.
 • Kabozantinib (Cabometyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom
 • Dinutuximab beta (Qarziba) til behandling av høyrisiko nevroblastom og relapserende/refraktært nevroblastom
 • Vonicog alfa (Veyvondi) til behandling av von Willebrands sykdom hos voksne.
 • Nivolumab (Opdivo) til behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller flere tidligere systemiske terapier
 • Buprenorfin depotinjeksjon (Buvidal) til behandling av opioidavhengighet
 • Osimertinib (Tagrisso) til behandling av ikke – småcellet lungekreft med T790M-mutasjon – ny vurdering
 • Pertuzumab (Perjeta) til behandling av HER2-positive metastatisk og tidlig brystkreft
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Referatsaker
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no