logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. juni 2020

Seks nye metoder og to andre saker skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 15.06.2020
Sist oppdatert 15.11.2023

​Møtet holdes kl. 10.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 25. mai 2020.
 • Alternative prisavtaler, oppfølging av sak 047-2020
 • Retningslinjer for innføring av legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser
 • Benforankret ekstremitetsprotese. Lenke til metodesiden.
 • ​MR-undersøkelser i vektbærende posisjon og undersøkelser i ulike stillinger. Lenke til metodesiden. Lenke til metodesiden.
 • Lomitapid (Lojuxta) til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi. Lenke til metodesiden.
 • Neratinib (Nerlynx) til forlenget adjuvant behandling av voksne pasienter i tidlig stadium av hormonreseptorpositiv HER2-overtrykt/forsterket brystkreft, som fullførte adjuvant behandling med trastuzumab for mindre enn ett år siden. Lenke til metodesiden.
 • Ruksolitinib (Jakavi) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer ved myelofibrose. Lenke til metodeside.
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll
Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt
Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.
 
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til

postmottak@helse-midt.no