logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. september 2016

Saksliste, og informasjon om hvor du finner saksdokumenter og protokoll. Seks metoder ble behandlet på møtet.

Publisert 26.09.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Møtet ble avholdt på Hotel Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

​Saksliste 

Sak 46-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 47-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 22. august 2016

Sak 48-2016  Adalimumab (Humira) til behandling av hidradenitis suppurativa. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 49-2016  Karfilzomib (Kyprolis) til kombinasjons-behandling av myelomatose. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 50-2016  Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av psoriasisartritt. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 51-2016  Bevacizumab (Avastin) ved avansert livmorhalskreft og ved tilbakefall av livmorhalskreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 52-2016  Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 53-2016  Fullstendig metodevurdering på prostata – orientering

Sak 54-2016  Stråleterapi - TomoTherapy System og CyberKnife System

Sak 55-2016  Prinsipp om lik pris på legemidler som brukes på ulike indikasjoner

Sak 56-2016  Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30-2016, sak B – oversikt.
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 57-2016  Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Finner du så snart de foreligger i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder
Lenke til nyhetssaker - To ja og fire nei fra Beslutningsforum
                                       - Immunterapi mot lungekreft

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no