logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. april 2019

Ti metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

Publisert 24.04.2019
Sist oppdatert 15.11.2023

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 18. mars 2019.
 • Tivozanib (Fotivda) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom – ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Tildrakizumab (Ilumetri) til behandling av moderat til alvorlig psoriasis.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Encorafenib i kombinasjon med binimetinib til behandling av voksne pasienter med ikke-operabel eller metastatisk melanom med BRAF V600 mutasjon.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med pemetreksed og platinumholdig kjemoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft – ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Dolutegravir + rilvipirin (Juluca) til behandling av HIV-infeksjon – ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Iksekizumab (Taltz) til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger – ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Sarilumab (Kevzara) til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmotoid artritt (RA). Mer informasjon på metodesiden
 • Patent foramen ovale (PFO) lukning ved kryptogent hjerneslag.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Regorafenib (Stivarga) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom – ny vurdering.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Regorafenib (Stivarga) til behandling av metastatisk kolorektalkreft.
  Mer informasjon på metodesiden
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt.
 • Eventuelt

Møtet holdes mandag 29. april 2019 klokka 09.30 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder
 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.
 
Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.