logo Nye metoder

Nye metoder i pakkeforløp?!

Et seminar med fokus på pakkeforløp ble arrangert 24.11.2017 i regi av Oslo universitetssykehus og regionalt kompetansesenter for metodevurderinger i Helse Sør-Øst.

Publisert 30.11.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Spesialisthelsetjenesten har organisert støttefunksjoner for metodevurdering i flere regioner. I Helse Sør-Øst er det opprettet et regionalt kompetansesenter for metodevurderinger som en intern støttefunksjon for sykehus og region.

Fredag 24. november arrangerte Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst sitt regionale kompetansesenter for metodevurderinger årets andre åpne seminar.  Temaet for møtet denne gangen var pakkeforløp. Pakkeforløp eller «nasjonale standardiserte pasientforløp" har som mål å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Her gis alle anledning til å ta del av presentasjoner og noen refleksjoner fra arrangørene. Blant deltakerne var det representanter for brukere, ulike fagmiljøer, forskere og administrativt ansatte fra mange sykehus i regionen, men også gjester fra øvrige regioner og forvaltning.

Her på nettsiden for Nye metoder kan alle finne programpunktene og de presentasjoner som ble gitt på seminaret.

Ved eventuelle spørsmål om dette arrangement og presentasjonene: Ta kontakt med Bergsvein Byrkjeland på e-posten berbyr@ous-hf.no.

Innledning og velkommen​

10:00

Velkommen og litt om programmet

Bergsvein Byrkjeland, spesialrådgiver OUS​link til presentasjon (pdf)​​
Bolk 1: Kreft

10.10

Pakkeforløp for kreft – historikk, nåtid og fremtid

​Stein Kaasa, avdelingsleder/professor II

OUS Kreftklinikken

link til presentasjon (pdf)​​

10.30

Er det mulig å standardisere samhandling mellom lokal- og regionsykehus i kreftforløp? ​

Per M Mæhle,

spesialrådgiver Kreftklinikken ​

link til presentasjon (pdf)​​​

10.50

Oppsummert forskning om effekten av tverrfaglige psykososiale tiltak til kreftpasienter ​

​Hilde Tinderholt Myrhaug, forsker FHI

Bolk 2: Psykisk helse og avhengighet​

11.30

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og avhengighet – hvilke utfordringer er pakkeforløpene ment å løse?​

Guri Arnekleiv Mjåland,

ass prosjektleder/ spesialrådgiver OUS ​

​link til presentasjon (pdf)​​​

11.45

«Likeverd på samlebånd» - prinsipielle sider med pakkeforløp innen psykisk helse og avhengighet ​

Henrik Vogt, lege/Ph.d og Andreas Pahle, fastlege​

link til presentasjon (pdf)​​​​

12.05

Terapeutiske skoleretninger og ulik kompetanse – er det mulig å kombinere med lik tilgjengelighet?​

Erik Falkum avdelingsleder/ Professor II (PHA)​​link til presentasjon (pdf)​​​​

12.25

Ulike modeller for brukermedvirkning – hva gir best resultater og hva mener brukerne selv? ​


Beate Heieren Hundhammer (Kreftforeningen),
og Brita Bølgen (Mental Helse ungdom) ​
​link til presentasjon (pdf)​​​​

12.45

Somatiske helse, livsstil og levealder blant pasienter i PHA​

Petter Andreas Ringen, avdelingsoverlege/phd, PHA ​link til presentasjon (pdf)​​​​

13.05

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Erfaringer med arbeid med pakkeforløp i psykisk helsevern​​

Christine Therese Bull Bringager, Seksjonsleder/phd, PHA​link til presentasjon (pdf)​​​​
Bolk 3: Paneldiskusjon

14.00

Paneldiskusjon ​

 

Nina Olkvam og Bergsvein Byrkjeland​