logo Nye metoder

To ja og fire nei fra Beslutningsforum

Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Dette var en av seks metoder som Beslutningsforum vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir innført, mens fire andre metoder fikk nei.

Publisert 26.09.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

Beslutningsforum for nye metoders oppgave er å si ja eller nei til å innføre nye, ofte kostbare, metoder i norske offentlige sykehus. Beslutningene fattes etter en grundig vurdering av metodene. Legemidler vurderes av Statens Legemiddelverk, i såkalte metodevurderinger.

I Beslutningsforums møte 26. september 2016 sto seks metoder på sakslista. Utfallet ble som følger:

Pembrolizumab (Keytruda)

Innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. (Se egen sak: Immunterapi til lungekreft, Lenke til metodevurdering)

Sekukinumab (Cosentyx)

Innføres til behandling av psoriasisartritt. (Lenke til metodevurdering)

Adalimumab (Humira)

Innføres ikke til behandling av pasienter med moderat til alvorlig hidratenitis suppurativa.

Kostnadene er for høye vurdert mot legemiddelets effekt. (Lenke til metodevurdering)

Karfilzomib (Kyprolis)

Innføres ikke til kombinasjonsbehandling av myelomatose.

Kostnadene er for høye vurdert mot legemiddelets effekt. (Lenke til metodevurdering)

Bevacizumab (Avastin)

Innføres ikke til behandling av avansert livmorhalskreft og tilbakefall av livmorhalskreft.

Kostnadene er for høye vurdert mot legemiddelets effekt. (Lenke til metodevurdering)

Stråleterapi: TomoTheraphy System og CyberKnife System

Dette medisinsk tekniske utstyret innføres ikke som et stråleterapitilbud i sykehusene. Utstyret er godt, men krevende å innføre og ikke nødvendigvis bedre enn det vi har i dag. Protonterapi er under innføring i Norge, og det vil ifølge Beslutningsforum være bedre å sette inn ressursene i det arbeidet.

Dokumenter og protokoll

Finner du så snart de foreligger etter møtet i arkivet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder