logo

Beslutninger tatt av fagdirektørene

I noen saker har Beslutningsforum for nye metoder delegert beslutningsansvaret til fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Her gis oversikt over beslutninger tatt av de regionale fagdirektørene.

​Beslutninger i saker med tilknytning til Nye metoder fattes på Interregionale fagdirektørmøter.

2021

Møte 25. oktober: Referat​​, sak 220-21

Møte 15. oktober: Saksnotat ID2018_049 (link) og Saksnotat ID2014_022 (link)

Møte 10. juni: innkalling og beslutning

Møte 3. juni: innkalling og beslutning

Møte 10. mai: innkalling og beslutninger

Møte 18. mars: beslutninger

Møte 14. januar: innkalling, saksdokumenter og beslutninger

2020

Møte 21. september: innkalling, saksdokumenter og beslutninger

Møte 31. august: beslutninger
Møte 23. april: innkalling og beslutninger 

​2016

Multippel sklerose (MS) - fullstendig metodevurdering
Metode ID2014_032. Link.
Dato for beslutning: 12.04.2016
Beslutning: Rapporten er vurdert av de fire regionale fagdirektørene, i det interregionale fagdirektørmøtet. Fagdirektørene vurderte at de med utgangspunkt i denne rapporten ikke vil gi en konkret anbefaling til Beslutningsforum for nye metoder. Fagdirektørene vil benytte vurderingene i rapporten som grunnlag for andre anbefalinger og prioriteringer som gjelder behandling av multippel sklerose. Denne avgjørelsen omfatter ikke autologisk hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose. Denne er tatt hånd om i en annen fullstendig metodevurdering.

2015

Alternativer for helplasma
Metode ID2013_023. Link.
Dato for beslutning: 27.11.2015
Beslutning: Fagdirekøtrene i RHFene har besluttet å fortsette med Octaplas. Det er startet opp et arbeid med tanke på andre mulige fremtidsløsninger. Dette vil være et langsiktig arbeid.

Hjemmehemodialyse
Metode ID2015_015. Link.
Dato for beslutning: 25.06.2015
Beslutning: Rapporten er vurdert i fagdirektørmøtet i sak 116/2015. Fagdirektørene vurderte at dette behandlingsalternativet er godkjent og brukes. Den trenger derfor ikke besluttes innført, det blir ikke gitt en anbefaling til Beslutningsforum. Fagdirektørene vil vurdere å fremme en sak for de administrerende direktørene. Foreløpig avventes en vurdering i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

 
Fosterdiagnostikk basert på fosterDNA i den gravides blod.
Del: Rhesus-typing av fostret  
Metode ID2013_016. Link.
Dato for beslutning: 27.03.2015
Beslutning: Med hjemmel i bioteknologiloven § 4-2 har Helsedirektoratet godkjent bruk av NIPT for RhD-typing av fostre. Godkjenningen innebærer at fritt foster-DNA i blodet til en gravid kvinne kan brukes til genetisk analyse av RHD (Rh-D-typing) når den gravide er RhD-negativ. På bakgrunn av godkjenningen fra Helsedirektoratet har fagdirektørene i RHFene besluttet at metoden anbefales innført.

Sist oppdatert 15.11.2023