logo Nye metoder

ID2023_075

Kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling - Indikasjon II

Behandling av diabetes type II.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
19.06.2023
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2023_075
Om metoden
Utstyr til behandling av diabetes type II.

Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

For sak 190-23: I forbindelse med overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter er det behov for å be om endringer i noen oppdrag 

Beslutning: Bestillerforum for nye metoder støtter at gjennomføringen av arbeidet med oppdraget overføres fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter ved årsskiftet.

For sak 191-23: Bestillerforum for nye metoder drøftet alternativene som Folkehelseinstituttet har skissert i saksdokumentet til møtet.

Beslutning: Bestillerforum for nye metoder utsetter beslutningen om hvilken tilnærming det videre arbeidet med metodevurderingen skal ha til et senere møte.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023) finner du her, se sak 190-23 og 191-23. 

***

Beslutning i Bestillerforum for Nye metoder 20.11.2023

Bestillerforum for nye metoder gjør ingen endringer i oppdragene som foreligger.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 172-23. 

 Innspil fra firma (pdf.) (publisert 17.10.2023)

***

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)*

En fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for kontinuerlig glukosemåling og flash glukosemåling ved diabetes type II. Metodevurderingen avgrenses til subgrupper i dialog med oppnevnte
fageksperter og Bestillerforum for nye metoder.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 106 -23. 

*Det foreligger et gruppeunntak: I påvente av gjennomføring av metodevurderingen ønsker de regionale fagdirektørene å gi gruppeunntak for tildeling av kontinuerlig glukosemåler (CGM-utstyr). Interregionalt fagdirektørmøte besluttet 19.06.2023  i hvilke tilfeller pasienter med diabetes type 2 kan tildeles CGM-utstyr (pdf). Dokumentet ble oppdatert 12.12.2023 til kun å omfatte diabetes type 2.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.06.2023
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet