logo Nye metoder

Kommunikasjon

På nyemetoder.no finner du tilgjengelig informasjon om alle metoder i systemet fra forslag til beslutning. Nye metoder sender også jevnlig ut nyhetsbrev. For å bidra til åpen og god kommunikasjon er det laget en kommunikasjonsstrategi for Nye metoder.

  • Systemet Nye metoder bygger på åpenhet. På nettsidene kan du søke opp og finne informasjon om alle metoder, status for saksbehandlingen og relevante dokumenter. Dette er et viktig premiss for medvirkning. På nettsidene finner du også beskrivelse av bakgrunn og formål med Nye metoder.
  • Brukermedvirkning er et satsingsområde i Nye metoder. Les mer om brukermedvirkning og om mulighetene for å komme med forslag og gi innspill.
  • Sekretariatet for nye metoder er kontaktpunkt og kan hjelpe deg videre hvis du har spørsmål om systemet eller om status for enkeltmetoder. E-post: nyemetoder@helse-sorost.no

Nyhetsbrev

Som mottaker av nyhetsbrevene får du oversikt over nye forslag og beslutninger tilsendt på e-post. Vi sender vanligvis ut tre nyhetsbrev hver måned:

  • Innkomne forslag til Nye metoder med innspillsfrist - oversikt over alle innkomne forslag som er åpne for innspill
  • Beslutninger i Bestillerforum RHF - hvilke metoder er det bestilt metodevurdering på
  • Beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder - hvilke metoder kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten

Meld deg på vårt nyhetsbrev her (lenke til påmelding)

Dersom du ønsker å melde deg av nyhetsbrevet, kan du sende en e-post til nyemetoder@helse-sorost.no

Mediekontakt Beslutningsforum for nye metoder

Ved spørsmål knyttet til Beslutningsforum kan media kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Sør-Øst. Du finner kontaktinformasjon på nettsiden.

Generelle henvendelser kan sendes til: Beslutningsforum@helse-sorost.no

Kommunikasjonsstrategi Nye metoder

Kommunikasjonsstrategien for Nye metoder skal bidra til god og åpen kommunikasjon i alle faser av saksbehandlingen.

God og forståelig kommunikasjon skal gi helsepersonell, industri, pasienter, pårørende og andre større trygghet til hva som ligger bak en beslutning i Nye metoder. Dessuten er det viktig å øke forståelsen for Nye metoder, i tillegg til å synliggjøre brukermedvirkning.

Krav om kvalitet, god tilgjengelighet og åpenhet er i tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken. Det skal årlig utarbeides en handlingsplan som viser hvilke kommunikasjonstiltak som skal prioriteres.

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet kommunikasjonsstrategien som gjelder for alle aktørene i Nye metoder.

Hele kommunikasjonsstrategien kan du lese her

 

Sist oppdatert 26.04.2024