logo Nye metoder

Leverandører etterspørres – påminnelse!

Nye metoder ønsker kontakt med leverandører av 10 metoder som ikke er legemidler. Leverandørene bes ta kontakt for uforpliktende dialog og evt. veiledning om innsending av dokumentasjon.

Publisert 02.06.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Når Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om en hurtig metodevurdering utarbeider og sender leverandøren(e) inn dokumentasjonen om metoden. Først når Folkehelseinstituttet har mottatt dokumentasjon fra leverandøren(e) kan de gjennomføre en hurtig metodevurdering.

Bestillerforum RHF har gitt noen oppdrag om hurtig metodevurderinger av metoder som ikke er legemidler hvor det foreløpig ikke er noen leverandører som har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet og levert dokumentasjon.

I henhold til Bestillerforum RHFs oppdrag etterspørres leverandører for følgende metoder:

Leverandøren(e) bes ta kontakt med Folkehelseinstituttet for uforpliktende dialog og eventuell veiledning om innsending av dokumentasjon. Leverandørene kan ta kontakt med Beate Charlotte Fagerlund på telefon: 464 00 456 / 994 39 113 eller e-postadresse: becf@fhi.no

Nye metoder som er til vurdering skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten mens metodevurderingen pågår. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

Mer informasjon om Nye metoder som system finnes her på nettsiden (nyemetoder.no) hvor det også finnes en egen side for leverandører og kontaktinformasjon til sekretariatet.