logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2016

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. I møtet ble sju legemidler behandlet.

Publisert 12.12.2016
Sist oppdatert 15.11.2023

​​Møtet ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen.

Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 73-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 74-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 14. november 2016

Sak 75-2016 Eftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling av hemofili B. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 76-2016 Nonacog gamma (Rixubis®) til behandling av hemofili B. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 77-2016 Albutrepenonacog alfa (Idelvion®) til behandling av hemofili B. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 78-2016 Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) til behandling av kronisk hepatitt C. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 79-2016 Octotog alfa (Kovaltry®) til behandling av hemofili A. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 80-2016 Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 2. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 81-2016 Nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).  Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 82-2016 Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30-2016, sak B - oversikt Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf.
Off.loven § 23, 1. ledd

Sak 83-2016 Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no