logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. november 2015

Beslutningsforum for nye metoder behandlet i dette møtet blant annet seks legemidler. Se saksdokumenter og protokoll.

Publisert 19.11.2015
Sist oppdatert 15.11.2023

​​​​​Møtet ble holdt 16. november kl. 14.00-15.30.

Sted: Hotel Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen

 

Saksliste

 • Sak 44-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 45-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. oktober 2015​
 • Sak 46-2015 Sekukinumab (Cosentyx). Om metoden og metodevurdering.
 • Sak 47-2015 Pegylert interferon (Plegridy). Om metoden og metodevurdering.
 • Sak 48-2015 Glatirameracetat (Copaxone) - ny styrke. Om metoden og metodevurdering.
 • Sak 49-2015 Idelalisib (Zydelig). Om metoden og metodevurdering.
 • Sak 50-2015 Vedolizumab (Entyvio) - behandling av ulcerøs kolitt. Om metoden og metodevurdering.
 • Sak 51-2015 Vedolizumab (Entyvio) - behandling av Mb Crohn. Om metoden og metodevurdering​.
 • Sak 52-2015 Beslutningsforum for nye metoder - prinsipper for behandling av saker og problemstillinger, godkjenning
 • Sak 53-2015 Referatsaker

  1. E-post fra NN av 10. november 2015 ad. Beslutningsforum. Saksdokumentet er unntatt offentlighet, også etter møtet i Beslutningsforum for nye metoder, jf. Offl § 13 jf. Fvl § 13, 1. ledd nr. 1.
 • Sak 54-2015 Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Se også nyhetssak:  Beslutningsforum for nye metoder sier ja til flere nye legemidler​

Mediekontakt

Medier som ønsker kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kan ringe eller sende e-post til Anne May Knudsen, mob. 975 92 815/e-post: amk@helse-nord.no