logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. Beslutningsforum for nye metoder vurderte seks saker i dette møtet.

Publisert 22.05.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 36-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 37-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 24. april 2017.

Sak 38-2017
Pembrolizumab (Keytruda) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR eller ALK-positive mutasjoner i tumor. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 39-2017
Krizotinib (Xalkori) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 40-2017
Baricitinib (Olumiant) til andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 41-2017
Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) til behandling av kronisk hepatitt C. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 42-2017
Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 43-2017
Bløderpreparater;
* Eftrenonacog alfa (Alprolix) til behandling av hemofili B. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

* Nonacog gamma (Rixubis) til behandling av hemofili B. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

*Albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling av hemofili B. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

* Octotog alfa (Kovaltry) til behandling av hemofili A. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

 

Sak 44-2017
Referatsaker

  1. E-post av 17. april 2017 til Gunnar Steen ad. spørsmål til Beslutningsforum, jf. sak 24-2017 Referatsaker nr. 1 (møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. mars 2017)
  2. Brev av 28. april 2017 fra MSD ad. Kommentar til Beslutningsforums utsettelse av beslutning for Keytruda® (pembrolizumab) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft NSCLC (Oppdrag ID 2016-067), jf. sak 38-2017 Pembrolizumab (Keytruda®) til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcelletlungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor

Sak 45-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.