logo Nye metoder

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. februar 2017

Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. I møtet ble fire legemidler behandlet.

Publisert 27.02.2017
Sist oppdatert 15.11.2023

​Alle beslutninger presenteres under «Aktuelt» her på nettsiden umiddelbart etter avholdt møte i Beslutningsforum for nye metoder. I tillegg vil metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med beslutninger.

Saksliste

Sak 11-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 12-2017
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 23. januar 2017.

Sak 13-2017
Octotog alfa (Kovaltry®) til behandling av hemofili A. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 14-2017
Elotuzumab (Empliciti®) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason til behandling av myelomatose. Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 15-2017
Daclizumab (Zinbryta®) til behandling av multippel sklerose (MS). Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderingen).

Sak 16-2017
Nivolumab (Opdivo®) til behandling av avansert eller metastatisk nyrekreft. Lenke til metodesiden (der du kan finne en metodevurdering med tilhørende oppdatering).

Sak 17-2017
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oppfølging av sak 30-2016, sak B - oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

 

Sak 18-2017

Referatsaker

1. E-post fra XX, Drammen av 30. januar 2017ad. åpent brev til møtet i Beslutningsforum 27. februar 2017. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 13, jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

 

Sak 19-2017
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Media kan kontakte Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no for å avtale intervjuer eller annen informasjon.