logo Nye metoder

Tidsfrister og møtedatoer

Oversikt over møtedatoer og viktige frister for våren og høsten 2024

Møter og frister for Bestillerforum:

Bestillerforum behandler anmodninger om legemidler, metodevarsler om medisinsk utstyr og prosedyrer og alle forslag om nasjonal metodevurdering.

Fristen for å gi innspill som er oppgitt i tabellen gjelder anmodninger, metodevarsler og forslag som skal behandles i det aktuelle møtet. Mer om å gi innspill her (link).

Merk:

  • Nye metoder har gått over til anmodninger fra og med mai 2023.

  • Anmodninger behandles fortløpende, og settes opp til behandling på tidligst mulige møte i Bestillerforum for nye metoder. Hvor raskt metoden kan behandles i Bestillerforum avhenger av om legemidlet i anmodningen vurderes som sammenlignbar med en annen metode eller ikke i en tidlig faglig vurdering.

  • En anmodning om vurdering sendes til Sekretariatet for nye metoder tidligst ved dag 120 (dag én for indikasjonsutvidelser og legemidler i akselerert godkjennelsesprosedyre) i godkjennelsesprosessen i EMA.

  • For en oversikt over hvilke metoder som er satt opp til et møte - se respektive møte under  Møter og konferanser.

  • Frister for innspill: Fristene i tabellen under gjelder innspill til forslag/anmodninger/metodevarsler om vurdering av metoder som skal behandles i møtet.

  • Fristene i tabellen under gjelder ikke innspill til eksisterende oppdrag eller beslutninger. Disse vil bli behandlet i tidligst mulige møte, avhengig av behov for forberedelser av sakene.  

  • Tidsfristene er tentative og det kan bli behov for å avvike disse.

Tabell. Frister for innsending av forslag og for å komme med innspill til anmodninger, forslag og metodevarsler som skal behandles i møtet.

​Møtedatoer og frister

Møte i Bestille​rforum:​

Frist for å sende inn:
«Forslag om nasjonal metodevurdering»

Frist for innspill til de anmodninger, forslag og metodevarsler som er satt opp på møtet:

​12. februar

5. desember

23. januar​

18. mars​

16. januar

27. februar

22. april​

20. februar

2. april

​27. mai

21. mars

30. april

​17. juni

16. april

28. mai

26. aug.

14. mai 

6. august

23. sept.

11. juni

3. september

21. okt.

13. august

1. oktober

18. nov.

10. september

29. oktober

9. des.

8. oktober

19.november

Møter for Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder har månedlige møter, avhengig av om metoder er ferdig behandlet i de regionale helseforetakene.


Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig.
 ​​

For våren 2024 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder: 22. januar, 12. februar, 18. mars, 22. april, 27. mai og 17. juni.

For høsten 2024 er følgende ordinære møtedatoer i utgangspunkt aktuelle for Beslutningsforum for nye metoder: 26. august, 23. september, 21. oktober, 18. november og 9. desember.

Hvis det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.  

Sist oppdatert 18.04.2024