logo Nye metoder

Møte i Bestillerforum 18. mars 2024

Agendaen fremgår av innkallingen som er publisert

Passert
18.
mars
2024
  1. 18. mar. 2024

Tid og sted

Når

  1. 18. mar. 2024

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling) samt saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.

Innkomne anmodninger, forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler

  • ID2021_063 Artesunat (Artesunate Amivas) for innledende behandling av alvorlig malaria hos voksne og barn
  • ID2024_011 Alektinib (Alecensa) til adjuvant behandling etter tumorreseksjon hos pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i tidlig stadium (stadium IB (≥4 cm)–IIIA)
  • ID2024_010 Capivasertib (Truqap) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av lokalavansert eller metastatisk hormonreseptor (HR)-positiv / human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ brystkreft hos pasienter som tidligere har fått endokrin behandling
  • ID2020_014 Givosiran (Givlaari) til behandling av akutt hepatisk porfyri (AHP) hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre  med repeterte alvorlige anfall. Subpopulasjon.
  • ID2024_012 Omaveloksolon (Skyclarys) til behandling av Friedreichs ataksi hos voksne og ungdom fra og med 16 år og oppover.
  • ID2024_009 Palopegteriparatid (Yorvipath) til behandling av voksne med kronisk hypoparathyroidisme
  • ID2024_008 Solriamfetol (Sunosi) til behandling av uttalt søvnighet på dagtid (EDS) hos voksne med obstruktiv søvnapné (OSA), hvor EDS ikke har blitt godt nok behandlet med primærbehandling av OSA, slik som pustemaske (continuous positive airway pressure, CPAP).
  • ID2020_046 Solriamfetol (Sunosi) til behandling av uttalt søvnighet ved narkolepsi.

 


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.